Mange pasienter med leddgikt har også redusert beintetthet, og tilskudd av kalsium anbefales for å forebygge beinskjørhet. Samtidig tyder enkelte studier på at kalsiumtilskudd kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom, selv om store populasjonsstudier, inkludert randomiserte placebokontrollerte studier, ikke har vist en slik sammenheng.

– I vår studie kunne bruk av kalsiumtilskudd uavhengig av andre faktorer forutsi risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av de neste 15 årene. Spesielt utsatt var de pasientene som både tok kalsiumtilskudd og hadde høy grad av inflammasjon i kroppen, sier førsteforfatter Sella Provan ved Diakonhjemmet sykehus. Inflammasjonen ble målt med blodprøven senkning, som i likhet med kalsiumtilskudd var en uavhengig markør for risikoen for hjerte- og karrelatert død hos pasientene.

(saken fortsetter under)

LES OGSÅ:

Økt hjerterisiko ved kalsiumtilskudd kan overgå effekten på beinbrudd

Tredoblet dødelighet

162 av 609 leddgiktpasienter fra Oslo som deltok i studien i 1996 og 1997 hadde dødd innen 2010. For 40 av dem var såkalt aterosklerotisk død den primære dødsårsaken. Det innebar at de hadde dødd som følge av hjerteinfarkt, angina, høyt blodtrykk, hjerneslag eller hjertesvikt. 27,5 % av disse hadde rapportert at de tok kalsiumtilskudd på 1990-tallet. Blant de som ikke hadde dødd av hjerte- og karsykdom var den tilsvarende andelen bare 7,7 %.

Forskerne justerte analysene for kjønns- og aldersforskjeller mellom gruppene, og fant nesten tre ganger høyere risiko for aterosklerotisk død hos de som tok kalsiumtilskudd enn hos de som ikke gjorde det. Videre justering for andre faktorer som påvirket forholdet styrket sammenhengen ytterligere, og i de endelige analysene var risikoen for hjerte- og kardød nesten 3,5 ganger høyere blant pasientene som tok kalsium.

Forskerne bekreftet funnene i analyser der aterosklerotisk hjerte- og karsykdom var definert som én av de fem første dødsårsakene, og i analyser hvor alle dødsfall med en hjerte- og karrelatert primærårsak ble inkludert.

Også økt total dødelighet

Kalsiumtilskudd kunne også forutsi leddgiktpasientenes risiko for tidlig død uansett årsak, men ikke i like stor grad som for hjerte- og karrelaterte dødsfall. Også for total dødelighet var høyere senkningsgrad uavhengig koblet til økt dødelighet.

– Resultatene peker på viktigheten av tidlig og effektiv behandling av betennelse ved leddgikt, sier Provan.

Forskerne hadde målt beintettheten til 464 av de 609 deltakerne. Pasienter med lav beintetthet hadde økt total dødelighet, men denne sammenhengen kunne forklares av andre faktorer. Imidlertid hadde deltakerne som ble kategorisert med beinskjørhet 58 % økt dødelighet også i de justerte analysene.

– De som var beinskjøre hadde økt sannsynlighet for å benytte kalsiumtilskudd, men det viste seg at den økte risikoen for generell død ved bruk av kalsiumtilskudd kun gjaldt for pasienter som ikke hadde osteoporose, sier Provan. Risikoen for å dø av hjerte-karsykdom var ikke påvirket av om pasientene hadde osteoporose eller ikke.

Ønsker individuelle kalsiumanbefalinger

Forskerne understreker at studien ikke kan konkludere med en årsakssammenheng mellom kalsiumtilskudd og økt dødelighet ved leddgikt. De har for eksempel ikke informasjon om alle forhold som potensielt kan påvirke sammenhengen mellom dødelighet og kalsium, slik som inntak av vitamin D, og det er mulig at bruk av kalsiumtilskudd er en markør for faktorer ved den inflammatoriske grunnsykdommen som ikke er blitt fanget opp i datainnsamlingen. Pasientene i studien har heller ikke oppgitt hvor store doser kalsium de brukte. Opplysningene om kalsiumtilskudd var dessuten basert på selvrapporterte data, og forskerne vet ikke om pasientene tok tilskudd på eget initiativ eller etter anbefaling fra lege.

– Studien tyder uansett på at en mer individbasert risikovurdering bør ligge til grunn for anbefalinger om kalsiumtilskudd ved leddgikt, sier Provan.

Leave a reply