Når hjertets pumpefunksjon lammes, for eksempel etter et kraftig hjerteinfarkt, mister organene i kroppen store deler av oksygentilførselen og skades. Dette kalles kardiogent sjokk, og skjer ved inntil 10 % av alle hjerteinfarkt. Mer enn halvparten av pasientene som opplever kardiogent sjokk dør innen kort tid.

Redusert blodstrøm til organene kan potensielt føre til redusert leveranse og opptak av stoffer fra blodet, og også hindre at avfallsstoffer blir fraktet bort. I en ny studie har imidlertid forskere i Tromsø gjort funn som tyder på at sirkulasjonen i de små blodårene som forsyner cellene med oksygen og næring opprettholdes ved kardiogent sjokk. Samtidig optimaliseres energiproduksjonen i cellenes mitokondrier i organer som rammes av oksygenmangel.

Studien viste at mikrosirkulasjonen til seks griser som ble påført kardiogent sjokk ikke var redusert sammenlignet med friske griser, til tross for at den systemiske oksygentilførselen var halvert. Disse resultatene gjaldt både to timer etter at sjokket var påført og like før grisene døde av komplikasjoner etter gjennomsnittlig 13 timer. Da forskerne studerte mitokondrierespirasjonen i vev fra nyrene og leveren til de rammede grisene, oppdaget de at denne var signifikant økt etter både to og 13 timer sammenlignet med hos friske griser.

Resultatene viser at kroppen tilpasser seg slik at cellene i ulike organer kan fungere tilnærmet normalt i den akutte fasen av kardiogent sjokk. Dette funnet motsier tidligere hypoteser som antyder at organer ødelegges av dysfunksjonell mikrosirkulasjon ved kardiogent sjokk. Dyrene i denne studien var unge og friske og mottok ikke medikamentell behandling i etterkant av det kardiogene sjokket. Forskerne utelukker ikke at de ville oppdaget svekket mikrosirkulasjon dersom protokollen hadde vært annerledes.

Abonner på UNIKARDs nyhetsbrev:

Leave a reply