Halvparten av alle som får hjernehinneblødning er yngre enn 55 år, og om lag en tredel dør innen en måned etter blødningen. En rekke alvorlige komplikasjoner kan oppstå i tida etter hjernehinneblødning, og det antas at økt aktivitetsnivå potensielt kan øke risikoen for ytterligere skader på hjernen. Imidlertid er det ikke påvist at behandling i form av sengeleie reduserer antall tilfeller av de vanligste komplikasjonene.

Ved iskemisk hjerneslag og drypp har tidlig rehabilitering en rekke positive effekter. Forskere ved forskningsenheten Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus har nå undersøkt om en lignende protokoll med tidlig rehabilitering også kan anvendes ved hjernehinneblødning.

Totalt 37 pasienter deltok i studien. Etter akuttbehandlingen som tettet den sprukne blodåreveggen og stanset blødningen, ble pasientene overført til et rehabiliteringsteam bestående av lege, nevrokirurg, fysioterapeut, ergoterapeut og spesialsykepleiere. I samarbeid lagde disse en daglig plan for hver pasient, med konkrete mål for rehabilitering basert på tilstanden til pasienten. De ti hovedprinsippene for rehabiliteringsprogrammet er listet opp i margen til venstre.

Studien viste blant annet at mobilisering av pasientene – først og fremst i form av å heve hodeenden av senga – var gjennomførbart allerede det første døgnet etter at de ankom rehabiliteringsenheten. Dette gjaldt også blant de som hadde mest alvorlig grad av sykdom. Pasientene fulgte en trinnvis algoritme videre i mobiliseringa, og etter gjennomsnittlig tre dager kunne de som hadde minst alvorlig sykdom sitte i en stol utenfor sykehussenga. Ved utreise fra sykehuset hadde ingen pasienter restriksjoner i videre mobilisering.

Mobilisering måtte settes på vent underveis i programmet hos 15 av de 37 pasientene – i åtte av tilfellene på grunn av moderate eller alvorlige vasospasmer. Dette er en av de vanligste komplikasjonene etter hjernehinneblødning, og andelen er ikke høy sammenlignet med det som er forventet. Studien viser at tidlig rehabilitering er gjennomførbart ved hjernehinneblødning, men forskerne understreker at de foreløpig ikke kan si noe om det har positiv effekt for prognosen til pasientene. Dette undersøker de nå i en ny og større studie.

Leave a reply