Nevrologisk forverring de første døgnene etter hjerneslag er forbundet med dårligere prognose for pasientene, men det har inntil nylig ikke vært gjort studier som ser på nevrologisk forverring i løpet av de første få timene etter slaget. Slik akutt forverring kan oppstå til tross for at pasientene får raskt og anbefalt behandling, og kan være en kilde til frustrasjon for legene. I en ny studie har forskere i Bergen sett på hva som kjennetegner slik tidlig forverring.

Studien inkluderer analyser av 552 hjerneinfarktpasienter som fikk evaluert alvorlighetsgraden av hjerneslaget via NIHHS-skalaen i løpet av de første tre timene. Hos 44 (8 %) av pasientene forverret denne scoren seg med 4 poeng eller mer innen ni timer etter at pasienten merket de første symptomene på slag. Disse pasientene ble sammenlignet med de 315 pasientene som opplevde nevrologisk forbedring eller ingen endring i NIHHS-score i løpet av den samme tidsperioden.

De to pasientgruppene hadde lik NIHHS-score ved ankomst sykehuset (8,4 poeng). Tidlig nevrologisk forverring var forbundet med lav kroppstemperatur ved innleggelse, noe som muligens kan ha sammenheng med at høy kroppstemperatur er gunstig ved blodproppnedbrytende behandling. Høyt blodtrykk var grense-signifikant forbundet med redusert risiko for forverring, noe som kan skyldes at høyere blodtrykk kan øke blodstrømmen til hjernen gjennom årer som ikke er blokkerte. Også blokkering av store pulsårer var signifikant forbundet med rask forverring.

Pasientene som opplevde tidlig nevrologisk forverring hadde økt risiko for å høy NIHSS-score etter sju dager og for å dø i løpet av den første uka. Forskerne konkluderer med at tidlig forverring har alvorlige konsekvenser for korttidsprognosen til pasienter med hjerneslag, og studien viser verdien av å overvåke pasientene nøye de første timene etter at de blir lagt inn på sykehus.

Leave a reply