I doktorgradsprosjektet sitt ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo har barnelege Martin Heier undersøkt betennelse som forbindes med åreforkalkning hos barn som har type 1-diabetes. 314 barn og unge med diabetes ble sammenlignet med 120 jevngamle barn og unge uten sykdommen, og resultatene fra studiene i doktorgraden viser flere tegn til akselerert åreforkalkning ved barnediabetes. Pasientene i studien har blitt fulgt i fem år, og vil følges opp videre hvert femte år.

Økt betennelse og økte avanserte glykerte endeprodukter

Den første studien ble publisert i Atherosclerosis i januar 2015, og viser økte nivåer av en rekke biomarkører for åreforkalkning hos barn og unge som har hatt diabetes i gjennomsnittlig fem år. Nivåene av den velkjente betennelsesmarkøren CRP viste størst forskjell fra kontrollgruppa. Nivåene av mange markører hang også sammen med langtidsblodsukkeret til barna med diabetes, og samlet sett indikerer funnene at betennelse spiller en vesentlig rolle for den akselererte åreforkalkningen ved barnediabetes.

Les også: Biomarkører for åreforkalkning forhøyet ved barnediabetes

I en annen studie viser Heier og kollegene at også nivåene av det vanlige og skadelige avanserte glykerte endeproduktet MG-H1 er forhøyet ved barnediabetes. MG-H1-nivåene hang dessuten signifikant sammen med CRP-nivåene og langtidsblodsukkeret til barna med diabetes. Denne studien ble publisert i mars 2015 i Diabetes and Vascular Disease Research. Avanserte glykerte endeprodukter oppstår når sukker binder seg til proteiner i blodet uten hjelp av enzymer, og funnene indikerer at denne mekanismen er viktig for sammenhengen mellom diabetes type 1 og hjerte- og karsykdom.

Les også: Økte nivåer av skadelig forbindelse ved barnediabetes

Forskerne kunne ikke påvise stivere blodårer eller signifikant økt tykkelse av blodåreveggen hos barn med diabetes sammenlignet med jevngamle friske, noe som tyder på at disse endringene skjer på et senere tidspunkt enn betennelse.

Mulig beskyttende effekt av løselige AGE-reseptorer

Avanserte glykerte endeprodukter (AGE-er) aktiverer en reseptor som heter RAGE, som vil bidra til økt betennelse i blodåreveggen. De løselige variantene av reseptoren kan imidlertid virke beskyttende mot åreforkalkning, ved at de binder opp AGE-er som ellers ville ha aktivert RAGE.

I den tredje studien i avhandlingen viser Heier og medarbeiderne at høyere nivåer av løselig RAGE på første måletidspunkt var tett forbundet med lavere nivåer av CRP fem år senere hos barn og unge med diabetes. Dette indikerer at løselig RAGE potensielt kan beskytte mot betennelse som driver åreforkalkning, men forskerne kunne ikke vise at høyere løselig RAGE-nivåer fem år tidligere er forbundet med redusert blodårestivhet eller tykkelse på blodåreveggen på oppfølgingstidspunktet.

Tidligere medisinering

Pasienter med type 1-diabetes lever kortere og er mer syke enn andre, noe som blant annet skyldes konsekvensene av åreforkalkning. Heier mener funnene i doktorgradsprosjektet kan indikere at flere unge med type 1-diabetes bør få medikamenter som forebygger hjerte- og karsykdom.

– I dag er vi nølende med å begynne med forebyggende medikamentell behandling i så ung alder, men våre funn føyer seg egentlig inn i rekken av studier som indikerer at vi kanskje burde være mer aggressive, sier Heier i et videointervju med UNIKARD.

Forskningsgruppa har også ambisjoner om nye studier på området.

– Det er ikke gjort mange intervensjonsstudier på dette internasjonalt, men slike studier må til for å finne ut om behandling er gunstig eller ikke. Vi kunne godt tenke oss å gjøre det selv, forteller Heier.

 

Leave a reply