Norge er ett av bare to land som har en definert anbefaling om at pasienter med hjerneslag skal mobiliseres utenfor senga innen ett døgn etter slaget. Likevel skjer dette med færre enn 60 % av slagpasientene. En ny norsk studie som nylig er publisert i Journal of Rehabilitation Medicine indikerer at mengden oppreist aktivitet de første to ukene etter et hjerneslag kan være vel så viktig som at pasientene er ute av senga i løpet av det første døgnet.

Forskerne besøkte slagenheten ved elleve sykehus i Norge og observerte til sammen 393 pasienter gjennom en hel dag fra klokka 08.00 til klokka 17.00. Alle pasientene hadde blitt rammet av hjerneslag i løpet av de siste 14 dagene, og forskerne noterte hvor lang tid de oppholdt seg i senga, sittende utenfor senga og i oppreist stilling.

Pasientenes funksjonsnivå tre måneder etter slaget ble vurdert ut fra den mye brukte Modifisert Rankin-skalaen, mens forskerne brukte et skjema kalt EQ-5D-5L for å registrere den helserelaterte livskvaliteten på samme tidspunkt. Det viste seg at jo mer tid som ble tilbragt i oppreist stilling på slagenheten, jo bedre var både funksjonsnivå og den selvrapporterte livskvaliteten til pasientene tre måneder senere. Analysene var justert for pasientenes alder, alvorlighetsgrad av hjerneslaget og flere andre faktorer, og sammenhengen skyldes derfor ikke bare slike forskjeller mellom de inaktive og mer aktive pasientene. Det var ingen sammenheng mellom tidspunktet for mobilisering av pasientene og funksjonsnivå eller livskvalitet tre måneder senere.

Resultatene fra studien indikerer at man kan forvente 3 % redusert risiko for dårligere funksjonsevne (med andre ord: bedret funksjonsevne) for hver time pasientene gjennomfører oppreist aktivitet på slagenheten istedenfor å sitte utenfor senga. Bedre helserelatert livskvalitet er tett koblet til funksjonsnivået, og det er derfor ikke overraskende at mer tid i oppreist stilling tidlig i rehabiliteringsfasen også forbindes med bedre livskvalitet tre måneder etter et hjerneslag. Studien bekrefter dermed gunstige effekter av oppreist aktivitet i den tidlige opptreninga etter et hjerneslag.

Anne Hokstad disputerte for sin doktorgrad tidligere i år. Du kan lese mer om doktorgraden hennes og de andre studiene i den her:
Nye doktorgrader 2016
Én av tre er utmattet tre måneder etter hjerneslag
Mer aktive slagpasienter når mat serveres i fellesområder

Leave a reply