The Norwegian PhD School of Heart Research er én av ti nyopprettede nasjonale forskerskoler. Alle PhD studenter innenfor hjerteforskning er velkommen til å delta på denne forskerskolen.

Skolen tilbyr, kostnadsfritt, et nasjonalt samarbeid i utdanningen av PhD studenter:

•      Introduksjonskurs til grunnleggende og klinisk kardiovaskulær medisin

•      Seminar om metoder for kardiovaskulær forskning

•      Tematiske workshops

•      Annual symposium of the Center for Heart Failure Research, September 19-20, 2013 (Alle utgifter vil dekkes for PhD studenten)

•      PhD forum

•      Utvekslingsprogram

 

Regionale kontaktpersoner:

Universitetet i Tromsø/Helse Nord: Ole-Jakob How ole-jakob.how@uit.no

NTNU/ Helse Midt-Norge: Øivind Rognmo oivind.rognmo@ntnu.no

Universitetet i Bergen/Helse Vest: Helga Bergliot Midtbø helga.bergljot.midtbo@helse-bergen.no

Universitetet i Oslo/Helse Sør-Øst: Ulla Enger u.h.enger@medisin.uio.no