– Våre data viser at nivåene av γBB var høyere hos pasienter med åreforkalkning i halspulsåren enn hos friske, og forbundet med tidlig død som følge av hjerte- og karsykdom, konkluderer forskere ved Oslo universitetssykehus i en artikkel nylig publisert i Atherosclerosis.

Bakteriefloraen i tynntarmen bidrar til at γ-butyrobetain (γBB) dannes fra karnitin som vi får i oss gjennom maten. I tillegg kan γBB dannes i kroppen fra trimetyllysin (TML). Disse prosessene er ledd i dannelsen av trimetylamin-N-oksid (TMAO) fra karnitin, og TMAO er i flere studier koblet til åreforkalkning og hjerte- og karsykdom.

Les også: Bakteriefloraen i tarmen kan ha betydning for hjertesvikt

Forskerne analyserte nivåene av karnitin, γBB, TML og TMAO i blodet til 264 pasienter som ble behandlet for åreforkalkning i halspulsåren mellom 2004 og 2015, og sammenlignet med 62 friske kontrollpersoner. Det viste seg at både nivåene av karnitin og γBB var høyere blant pasientene. 51 pasienter døde i løpet av oppfølgingsperioden på median 5,3 år, og høyere nivåer av γBB og TML var forbundet med høyere dødelighet av hjerte- og karsykdom uavhengig av andre faktorer.

Studien skal være den første som rapporterer en sammenheng mellom γBB og åreforkalkning hos mennesker. Ettersom det ikke var noen signifikante sammenhenger mellom TMAO og åreforkalkning eller dødelighet i denne studien, argumenterer forskerne for at sammenhengene i alle fall er delvis uavhengige av at TMAO også kan dannes fra γBB.

– Våre funn berettiger nye langvarige kliniske studier som undersøker γBB som risikomarkør for hjerte- og karsykdom og dens rolle i dannelsen av TMAO fra karnitin i tarmfloraen, samt mekanistiske studier på γBB som en mediator for plakkdannelse i åreveggen, skriver forskerne videre i konklusjonen.

Leave a reply