PCI-behandling redder liv etter hjerteinfarkt, men samtidig kan skadene på hjertet øke når vevet får oksygen igjen etter at de blokkerte koronarårene* er åpnet. Det har i mange år blitt forsket på om slik reperfusjonsskade kan begrenses ved å tilføre ulike medisiner under PCI-behandlingen, men resultatene har i all hovedsak vært nedslående. Den nye eksperimentelle medisinen TRO40303 har imidlertid vist lovende resultater i dyreforsøk, og nå var tiden inne for å teste stoffet på mennesker. Men heller ikke denne gang fant forskerne noen effekt på skadene i hjertet.

163 pasienter som ble behandlet med PCI for sitt første STEMI-hjerteinfarkt* ved til sammen 10 sykehus i Norge (Oslo, Bergen og Stavanger), Sverige, Danmark og Frankrike ble tilfeldig fordelt på to grupper. Halvparten fikk TRO4030 i tillegg til PCI, mens resten fikk placebo. I løpet av dagene etter behandlingen gjorde forskerne ulike målinger for å undersøke størrelsen på det resulterende infarktet, blant annet ved hjelp av hjerte-MR*, hjerteultralyd og biomarkørene kreatin kinase og troponin I. Ingen av målingene viste statistisk signifikante forskjeller mellom de to gruppene.

På bakgrunn av denne og resultatene fra lignende tidligere studier spør forskerne seg nå om det virkelig er sånn at PCI-behandling fører med seg økt skade på hjertet. Ved rask behandling av høy kvalitet, slik som i denne studien, bør man heller snakke om fordelene ved reperfusjon, mener førsteforfatter Dan Atar, som er professor ved Universitetet i Oslo.

– Man kan faktisk stille spørsmål ved hele konseptet reperfusjonsskade hos mennesker, uttalte Atar da studien ble presentert på den store europeiske hjertekongressen i Barcelona i høst.

Samtidig opplevde flere alvorlige hendelser i etterkant av behandlingen i gruppa som mottok TRO4030 sammenlignet med placebo-gruppa. På bakgrunn av andre studier tror forskerne dette er tilfeldig, men de kan likevel ikke utelukke at det har sammenheng med medisinen. Basert på resultatene fra studien ser de derfor ingen grunn til å anbefale bruk av TRO4030 for å redusere størrelsen av et hjerteinfarkt etter reperfusjonsbehandling med PCI.

Les flere saker om reperfusjon:
Kan aktivering av immunreseptorer redusere omfanget av hjerteinfarkt?
Insulin under reperfusjon kan hindre celleskade ved koronarsykdom
Kan insulin redusere størrelsen på et hjerteinfarkt?

Leave a reply