– En fjerdedel av pasientene i vår studie svarte at de hadde synsproblemer i etterkant av et hjerneinfarkt. Synsfunksjonen kan trenes opp igjen under veiledning av synspedagog, og det er viktig å gi disse pasientene skreddersydd rehabilitering, sier førsteforfatter Kristin Modalsli Sand, som nylig disputerte for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen.

Forskerne sendte ut spørreskjemaer til 541 pasienter som hadde blitt behandlet for iskemisk hjerneslag ved Haukeland universitetssykehus mellom 2006 og 2008. 83 av de 328 som svarte på spørreskjemaet rapporterte synsproblemer av ett eller annet slag. Disse pasientene var generelt eldre enn resten, og en høyere andel var enslige og uten arbeid. Dessuten hadde de blitt rammet av mer alvorlige hjerneslag, og en høyere andel hadde også tidligere hatt hjerneslag eller depresjon sammenlignet med de som ikke oppgav noen problemer med synet. Flesteparten av deltakerne med synsproblemer rapporterte mindre alvorlige synsforstyrrelser i form av enkelte problemer med å lese avis eller se på TV.

– Vi fant at synsproblemer hang sammen med både redusert helserelatert livskvalitet og depresjon. I tillegg scoret pasientene lavere på alle kategoriene av Barthel-indeksen, som blant annet ser på i hvor stor grad de trenger hjelp med å spise, vaske seg, kle på seg, gå på do og forflytte seg rundt, sier Sand. Resultatene var også signifikante etter justering for faktorer som kunne ha påvirket sammenhengen, som alder, kjønn, alvorlighetsgraden av slaget og tidligere depresjon.

De vanligste synsforstyrrelsene etter hjerneslag er dobbeltsyn og at deler av synsfeltet blir borte, men også en rekke andre problemer med synet kan oppstå. Dette er sannsynligvis den første studien med lang oppfølgingstid som karakteriserer pasienter med alle typer synsproblemer etter hjerneinfarkt. Forskerne understreker at resultatene baserer seg på subjektiv selvrapportering, og at de heller ikke kan vite om alle problemene har sammenheng med hjerneslaget.

Leave a reply