Ventrikkelflimmer tar livet av tusenvis av mennesker rundt omkring i verden hver eneste dag. En implanterbar kardioverter-defibrillator (ICD) er en avansert pacemaker som kan gi automatisk elektrosjokkbehandling ved slike alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Dette øker sjansen for å overleve, og flere og flere hjertepasienter får operert inn en ICD. Nå viser en ny studie fra forskere i Bergen at nesten fire av ti sykepleiere ikke vet hvilken type hjerteflimmer apparatet brukes for å motvirke.

Vet ikke at mobiltelefoner kan påvirke hjertestarteren

Forskerne utarbeidet et spørreskjema på fire deler med til sammen 27 spørsmål. Mellom 2003 og 2010 svarte 463 sykepleiere som var tilknyttet hjerterelaterte sykehusavdelinger på Vestlandet på undersøkelsen. 90 % av de som svarte var registrerte sykepleiere eller spesialsykepleiere, mens over halvparten hadde jobbet som sykepleier i mer enn fem år.

37 % av deltakerne svarte feil eller «vet ikke» på spørsmål om hvilken type hjerterytmeforstyrrelser som krever ICD. Nesten tre av fire sykepleiere var heller ikke klar over at hjertestarteren kan gi utilsiktede elektrosjokk ved andre type hjerterytmeforstyrrelser enn apparatet er ment for.

Elektromagnetiske forstyrrelser fra en mobiltelefon kan påvirke implanterte hjertestartere, noe som innebærer at telefonen ikke bør oppbevares nær hjertet, og at pasientene bør holde den mot det høyre øret under samtaler. Hele 80 % av deltakerne i spørreundersøkelsen visste ikke at apparatet kan påvirkes av mobiltelefoner på denne måten. Samtidig visste under halvparten at ICD-pasienter kan gå gjennom metalldetektoren på en flyplass.

Ingen store forbedringer over tid

Sju av ti deltakere var ikke klar over at det er forbudt å kjøre tunge kjøretøy med ICD, mens bare en fjerdedel visste at pasientene trenger spesiell tillatelse for å kjøre personbil. Samtidig visste over 85 % at hjertestarteren ikke betyr at pasientene trenger å avstå fra sex eller fysisk aktivitet, mens sju av ti korrekt svarte at personer med ICD trygt kan bruke kjøkkenmaskiner.

Les også: 4×4-intervaller er trygt og effektivt for pasienter med implantert hjertestarter

Forskerne undersøkte også om kompetansen blant sykepleierne hadde endret seg mellom 2003 og 2010. Det viste seg generelt sett at den ikke hadde det, med unntak av at kunnskapen om fysisk aktivitet og bruk av kjøkkenutstyr hadde økt.

Personlig ansvar

Det var ingen spesielle kunnskapsforskjeller mellom sykepleiere fra ulike sykehus eller mellom sykepleiere med ulik utdanning. Totalt sett mente bare 10 % at de hadde gode kunnskaper om implanterbare hjertestartere, mens langt flere mente at kompetansen blant andre sykepleiere på avdelinga var høyere. Samtidig anså de sin egen kunnskap om andre emner innen sykepleierfaget som høyere enn kunnskapen om ICD.

Etter loven er norske sykepleiere personlig ansvarlige for å holde seg oppdatert på ny kunnskap som er relevant for arbeidet deres. Antallet pasienter med implantert hjertestarter har økt vesentlig de seneste årene, og en annen norsk studie som nylig ble publisert viser at helsepersonell kan redusere angsten for slike apparater. Dette understreker behovet for at sykepleiere har kunnskap til å gi pasienter og pårørende god og riktig informasjon. Forskerne frykter at pasienter som får dårlige råd kan oppleve problemer med å håndtere vanlige utfordringer i hverdagen, og tar til orde for en systematisk forbedring i opplæringen om ICD blant sykepleiere.

Leave a reply