Fettvev skiller ut betennelsesstoffer som blant annet kan skade blodårer og øke risikoen for hjerte- og karsykdom. Omega-3-fettsyrer i blodet reduserer denne betennelsen. Hos sykelig overvektige som gjennomgår fedmekirurgi synker nivåene av omega-3 i blodet etter behandlingen, men nå viser en ny studie at kvinner som går ned i vekt med fysisk aktivitet og intensive endringer i kostholdet opprettholder sunne omega-3-nivåer mens vekta går nedover.

– Funnene vi gjorde tyder på at det er endringene i fysisk aktivitetsnivå og kosthold – og ikke vektnedgangen i seg selv – som påvirker fettsyreprofilen hos disse kvinnene. Ved fedmekirurgi var derimot endringene i fettsyreprofil forbundet med vektnedgangen, sier professor Olav Martin Kvalheim som er sisteforfatter av artikkelen som nylig er publisert i Clinical Obesity.

Færre fettsyrer i blodet

Før behandlingen var nivåene av fettsyrer i blodet totalt sett 45 % høyere enn hos ei kontrollgruppe av friske kvinner uten fedme. Tre uker etter den intensive livsstilsendringen var forskjellen bare på 11–12 %. Målt i absolutte nivåer sank også innholdet av de marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA i blodet, men reduksjonen var mindre enn for andre fettsyrer. Dermed var de relative nivåene av EPA og DHA høyere enn før intervensjonsperioden og sammenlignbare med hos de friske kvinnene uten fedme.

– Resultatene indikerer at omega-3-tilskudd ikke er nødvendig for sykelig overvektige, så lenge de følger kostrådene fra helsemyndighetene for å redusere vekta, sier Kvalheim. Livsstilsendringene kvinnene gjennomførte innebar et svært kaloriredusert kosthold med høyt fiberinnhold og lite fett. De gjennomførte dessuten ti timer fysisk aktivitet hver uke.

Nivåene av omega-3-fettsyrer var vesentlig høyere etter livstilsintervensjonen enn hos pasienter som hatt gjennomgått fedmekirurgi. Denne forskjellen kan muligens forklares både av hvor raskt man går ned i vekt og hvordan man oppnår vektnedgangen.

– Vektnedgangen gikk omtrent dobbelt så fort etter en fedmeoperasjon. Det innebærer at mer av fettet i blodet stammer fra fettlagrene i kroppen, som innholder lite omega-3. Den mer ugunstige fettsyreprofilen etter fedmekirurgi kan også skyldes lavere inntak av omega-3 gjennom kostholdet, sier Kvalheim.

Leave a reply