Den andre helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag ble gjennomført mellom 1995 og 1997, og mer enn 65 000 nordtrøndere deltok. De rapporterte blant annet selvopplevd helse på en firepunktsskala fra «dårlig» til «veldig god», om de var diagnostisert med diabetes, og om de hadde fått beskjed av legen sin om å passe på blodtrykket. Det ble også tatt blodprøver og målt blodtrykk. Resultater fra deltakerne mellom 40 og 70 år har nå blitt analysert og publisert i en ny NTNU-studie om selvopplevd helse.

Flere menn enn kvinner og flere yngre enn eldre mente selv de hadde god helse. Høyt utdannede og personer i arbeidslivet rapporterte bedre helse enn personer med lav utdanning og arbeidsledige. Røykere og tidligere røykere hadde dårligere selvrapportert helse enn ikke-røykere, mens undervektige og personer med overvekt eller fedme hadde dårligere selvrapportert helse enn normalvektige.

Etter at forskerne hadde justert for faktorer som kunne påvirke resultatet, viste det seg at både kvinner og menn som ikke visste at de hadde diabetes, generelt rapporterte like god helse som kvinner og menn uten diabetes, og dermed bedre helse enn de som var diagnostisert med sykdommen. Også blodtrykksanalysene gav lignende resultater: Personer som ikke var klar over at de hadde mildt eller moderat forhøyet blodtrykk, rapporterte samme helsestatus som personer med normalt blodtrykk, og bedre enn personer som visste at de hadde høyt blodtrykk. Spesielt overraskende var det at personer som hadde svært forhøyet blodtrykk uten å vite det, rapporterte bedre selvopplevd helse enn personer med normalt blodtrykk.

Studien viser ikke nødvendigvis at personer føler seg dårligere på grunn av at de har fått en diagnose. Ifølge forskerne kan det tenkes at de som opplever dårlig helse har lettere for å gå til legen og få stilt en diagnose enn de som ikke merker noe særlig til symptomene selv om de er syke. De mener også at ulik personlighet kan forklare noe av forskjellene.

Les mer i Dagens Medisin: – Det mest overraskende for oss var at de som trolig var syke uten å vite, likevel opplevde å ha god helse.

Også NRK har omtalt studien: – Folk bør føle at man har dårlig helse desom sykdommen gir symptomer, men det finner vi ikke i undersøkelsen.

 

Leave a reply