Økt dannelse av reaktive oksygenforbindelser – for eksempel frie radikaler – kan føre til ødeleggelse i arvematerialet vårt og har blitt forbundet med åreforkalkning. DNA som ødelegges på denne måten repareres først og fremst gjennom BER-signalveien, og NEIL3 er ett av proteinene i denne signalveien. Nå har norske forskere oppdaget at personer med én variant av genet som koder for NEIL3 har økt risiko for hjerteinfarkt, noe som potensielt kan ha sammenheng med redusert DNA-reparasjon, økt åreforkalkning og dannelse av ustabilt plakk.

Ved hjelp av blodprøver fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2, 1995–1997) undersøkte forskerne gener som koder for fire ulike BER-proteiner. Forskerne inkluderte 1.624 deltakere som fikk hjerteinfarkt innen 2008 (kasuser), og sammenlignet med genmateriale fra 4.087 deltakere som ikke hadde fått hjerteinfarkt (kontroller) og som hadde samme fordeling av kjønn og alder som kasusene.

Det viste seg at personer med én variant av SNP-en* NEIL3 rs12645561 hadde nesten 50 % økt risiko for hjerteinfarkt sammenlignet med personer som hadde de to øvrige variantene av denne SNP-en. Sammenhengen ble ikke vesentlig svekket i analyser som var justert for etablerte risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. For de resterende SNP-ene som ble testet ble det ikke observert noen sammenheng med risikoen for hjerteinfarkt.

For å undersøke funnene nærmere benyttet forskerne mRNA* fra 20 deltakere i HUNT3 (2006–2008) som også hadde deltatt i HUNT2. Halvparten var homozygote* for risikovarianten (T-allelen) av NEIL3 rs12645561, mens de øvrige var homozygote for C-allelen som ikke var forbundet med økt risiko for hjerteinfarkt. Målet var å undersøke om uttrykket av NEIL3-proteinet var forskjellig i hvite blodceller i de to gruppene, ettersom hvite blodceller er viktige for dannelsen av plakk i blodåreveggene. Forskerne kunne ikke finne noen slik forskjell.

Studien er den første som viser en sammenheng mellom en SNP av NEIL3-genet og risikoen for hjerteinfarkt. Til tross for at genotypen ikke påvirket mRNA-nivåene av NEIL3 i hvite blodceller kan forskerne ikke utelukke at risikovarianten av genet fører med seg redusert DNA-reparasjon og slik øker risikoen for åreforkalkning. Det kan for eksempel tenkes at genvarianten påvirker proteinuttrykket eller egenskapene til NEIL3-proteinet i plakk i blodåreveggene, noe forskerne ikke hadde mulighet til å undersøke i denne studien. De oppfordrer derfor til nye studier som ser nærmere på NEIL3 sin rolle med tanke på risikoen for åreforkalkning og hjerte- og karsykdom.

Leave a reply