Svekkede blodårer hos inaktive snusere

Snusbrukere tenderte til å ha mindre elastiske blodårer enn de som verken røykte eller brukte snus. Og snusere som trente mindre enn anbefalingene var mest utsatt.