Kvinner med svangerskapsforgiftning har større risiko for å få hjerte- og karsykdommer senere i livet, blant annet dobbelt så høy risiko for å få hjerneslag eller koronarsykdom innen 15 år etter svangerskapet. Også barna til disse kvinnene har forhøyet risiko. Flere av risikofaktorene for svangerskapsforgiftning er felles med kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, og de siste årene har det blitt forsket på en genetisk sammenheng mellom årsaken til sykdommene.

En DNA-kjede er bygd opp av en rekke gjentagende nukleotider. Disse nukleotidsekvensene er stort sett sammenfallende hos store deler av befolkningen, men av og til finner man det som kalles enkeltnukleotidpolymorfi (SNP), som er små variasjoner i nukleotidsammensetningen i en DNA-sekvens. Slike SNP-er kan påvirke mottakeligheten for arvelige sykdommer, og forskere har tidligere identifisert fire SNP-er på kromosom 2 som har blitt assosiert med svangerskapsforgiftning. Nylig ble de samme SNP-ene også assosiert med kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, og nå har forskere fra NTNU samarbeidet med australske forskere for å evaluere eventuelle felles genetiske risikofaktorer for sykdommene.

Forskerne samlet inn DNA-materiale fra 1.246 australske mødre og deres 1.404 barn. Da datamateriale ble analysert, fant de ut at alle de fire nevnte SNP-ene var assosiert med kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, for eksempel midje- og hoftemål, blodsukkernivå og triglyseridnivå. Konklusjonen fra forskerne var at svangerskapsforgiftning og hjerte- og karsykdom sannsynligvis har felles risikogener på kromosom 2.

Forskerne undersøker nå funnene videre, og har planlagt genetiske studier av familier med økt forekomst av sykdommene. De ønsker å kartleggende mekanismene som ligger bak svangerskapsforgiftning og hjerte- og karsykdom, og målet er å kunne identifisere kvinner med økt risiko for begge sykdommene. På sikt håper de å kunne utvikle spesifikt tilpasset behandling og oppfølging.

Leave a reply