Svangerskapsforgiftning (preeklampsi) oppleves av 3 % av gravide kvinner i Norge. Forskning har vist at disse kvinnene har 2-8 ganger økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer senere i livet sammenlignet med de kvinner som har friske svangerskap.

Svangerskapsforgiftning er en sykdom som i verste fall kan føre til svært alvorlige helsemessige konsekvenser både for mor og foster. Den eneste fullgode behandlingen som eksisterer i dag er avslutning av svangerskapet ved at foster og morkaken fødes. Sykdommen går i familier. Dette betyr at årsakene til at svangerskapsforgiftning utvikles til dels er arvelige. Forskere har ved hjelp av ulike metoder funnet at et uheldig samspill mellom arveanlegg, miljøpåvirkninger og livstil ligger til grunn både for utvikling av hjerte- og karsykdommer og for at kvinner får svangerskapsforgiftning. Likevel mangler vi mye nødvendig kunnskap på området før vi kan gi de berørte optimal hjelp.

Det har blitt oppdaget flere genforandringer hos personer med høyt blodtrykk. I dette videoinnlegget møter vi Liv Cecilie Thomsen, lege og stipendiat ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus. I hennes forskningsgruppe skal de nå undersøke om kvinner – både de som er i slekt og kvinner som ikke er i familie – som har hatt svangerskapsforgiftning med høyt blodtrykk også har noen av de samme genforandringene.

Hvis de finner at kvinner som har gjennomgått svangerskapsforgiftning har de spesielle genforandringene de leter etter, kan denne oppdagelsen gi informasjon om begge sykdommer. Det betyr mer og ny informasjon om hvilke mekanismer i cellene og kroppen som er involvert i utviklingen av svangerskapsforgiftning. På sikt vil slik kunnskap kunne hjelpe til å finne bedre metoder for å fange opp gravide kvinner med høy risiko for å få sykdommen.

Et slikt funn vil også gi nye bevis for sammenhengene mellom svangerskapsforgiftning og hjerte- og karsykdom, og forhåpentligvis etter hvert kunne medføre bedre behandlingsmetoder for begge sykdommene.

Comments are closed.