Ovariekreft (kreft i eggstokkene) rammer 450 norske kvinner hvert år. Den vanligste behandlingen er å fjerne eggstokkene, men mange har i tillegg behov for cellegiftbehandling i etterkant. Cisplatin er en cellegift som kurerer de aller fleste tilfellene av kreftformen, men som i flere studier på testikkelkreft hos menn også er forbundet med økt risiko for hjerte- og karrelatert død og svekkelser i hjertefunksjonen. Nå har norske forskere for første gang undersøkt hjertefunksjonen til kvinner som har overlevd kreft i eggstokkene.

Til sammen ble 74 kvinner som hadde blitt behandlet for ovariekreft mellom 1980 og 2009 inkludert i studien. Hos 41 av dem inngikk cisplatin som en del av behandlingen, men den totale dosen kvinnene hadde fått varierte. Forskerne delte inn i ei høydosegruppe på 19 pasienter og ei lavdosegruppe på 22 pasienter, og oppdaget at pumpefunksjonen til høyre hjertekammer var signifikant dårligere i høydosegruppa enn i lavdosegruppa. De sammenlignet også med ei referansegruppe på 37 friske kvinner i samme alder, og så at det kun var høydosegruppa som hadde signifikant redusert funksjon av høyre hjertekammer. Imidlertid var også hjertefunksjonen blant kvinnene i denne gruppa innenfor det forskerne kaller normalområdet.

Også for venstre hjertekammer var det noen forskjeller mellom gruppene, selv om studien ikke avslørte svekkelser i pumpefunksjonen i noen av cisplatin-gruppene. Den diastoliske funksjonen, altså evnen hjertet har til å slappe av og fylles med blod i hvilefasen, var imidlertid signifikant redusert i høydosegruppa sammenlignet med både lavdosegruppa og den friske kontrollgruppa. Hjerteveggen var også tykkere og massen av venstre ventrikkel var større.

Funnene fra hjerteultralydundersøkelsene indikerer at cisplatin-basert cellegiftbehandling hos kvinner kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom tilsvarende som for menn. Samtidig var andelen kreftoverlevende med metabolsk syndrom lav, og ikke høyere enn i kontrollgruppa av friske kvinner. Hos cisplatin-behandlede menn som har overlevd testikkelkreft er forekomsten av metabolsk syndrom økt, noe som likevel kan indikere at risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom etter slik behandling er lavere for kvinner enn menn.

Leave a reply