Denne saken ble først publisert hos Gemini.no


– Risikoen for atrieflimmer var lavere jo mer fysisk aktiv man var, og det gjaldt faktisk spesielt for personer med fedme, sier Lars Elnan Garnvik. NTNU-stipendiaten fikk nylig publisert en forskningsartikkel i det velrenommerte tidsskriftet European Journal of Preventive Cardiology.

Inaktive med fedme har doblet risiko

Atrieflimmer er den vanligste formen for hjerteflimmer, og mer enn 100.000 nordmenn har sykdommen. Det er først og fremst eldre som rammes, og på grunn av eldrebølgen kommer sannsynligvis dobbelt så mange nordmenn som i dag til å ha atrieflimmer om noen få tiår.

– De som oppga at de ikke trente i det hele tatt hadde omtrent doblet risiko for å utvikle flimmer, sammenlignet med fysisk aktive med normal kroppsvekt. For de med fedme som trente mye var ikke risikoen økt med mer enn ca. 50 prosent. Det tyder på at fysisk aktivitet er bra for å begrense den økte risikoen for atrieflimmer hos personer med fedme, sier Garnvik.Også fedme er en velkjent risikofaktor for atrieflimmer. I studien til Garnvik hadde personer med BMI over 30 vesentlig høyere risiko enn normalvektige. Det viste seg at aktivitetsnivået til deltakerne med fedme spilte en viktig rolle.

Hvorfor beskytter trening?

Han understreker at studien ikke kan garantere at det faktisk er fysisk aktivitet som er den faktoren som beskytter mot atrieflimmer. Men analysene tar høyde for flere andre faktorer som potensielt kunne ha forklart sammenhengen. Det gjelder blant annet røyking, alkoholbruk og tidligere hjerte- og karsykdom. Garnvik gir også flere mulige forklaringer på hvorfor trening kan motvirke atrieflimmer hos personer med fedme.

– Fysisk aktivitet og trening reduserer mange av de kjente risikofaktorene for atrieflimmer, slik som høyt blodtrykk, høyt blodsukker, høyt kolesterol og kronisk betennelse. I tillegg kan fysisk aktivitet gi bedre kondisjon, og vi vet at personer med god kondis har redusert risiko for hjerteflimmer, sier NTNU-stipendiaten.

Over 43.000 deltakere

Studien baserer seg på opplysninger om 43.602 menn og kvinner som deltok i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag mellom 2006 og 2008. Nesten 1500 av dem fikk atrieflimmer innen utgangen av 2015.

Flere kjente idrettsutøvere har hatt episoder med atrieflimmer, og det har vært antydet at trening kan øke risikoen. Men det er en sannhet med modifikasjoner, ifølge Garnvik.– En styrke ved studien vår er at leger har bekreftet atrieflimmerdiagnosen til deltakerne, og at vi derfor i motsetning til mange tidligere studier ikke bare baserer oss på at deltakerne selv forteller at de har flimmer, sier Garnvik.

– Idrettsutøvere og andre som har trent svært mye utholdenhet i mange år, kan ha økt risiko for atrieflimmer. Men både vår studie og mange andre viser at fysisk aktivitet er sunt i de mengdene som er aktuelle for folk flest. Det gjelder også når vi snakker om faren for atrieflimmer.

Leave a reply