Bare 38 av 373 pasienter rapporterte kroniske smerter ett år etter at de hadde gjennomført en hjerteoperasjon ved St. Olavs Hospital. Etter ytterligere fire år var det kun 14 pasienter som oppgav smerter.

– Av disse rapporterte bare to sterke smerter, mens sju hadde moderate smerter. Resultatene tyder på at kroniske postoperative smerter forsvinner over tid, sier førsteforfatter Kari Hanne Gjeilo, som er forskningssykepleier ved sykehuset og førsteamanuensis ved NTNU.

Ville valgt operasjon igjen

Totalt 534 pasienter som skulle gjennomgå hjertekirurgi ble inkludert i studien. 458 av dem var fortsatt i live fem år senere, og av disse svarte altså 373 på spørreundersøkelsen de fikk tilsendt. Spørreskjemaet inneholdt spesifikke spørsmål om operasjonsrelaterte smerter, hvor det gjorde vondt og hvor lenge smertene hadde vart.

– Dette er den første studien som har fulgt hjerteopererte fra før operasjonen og sett på kroniske smerter så langt framover i tid. Andelen med kroniske smerter er langt lavere enn i tidligere studier, sier Gjeilo.

Et flertall av de som rapporterte smerter hadde smerter fra operasjonssåret på brystet. Videre viste studien at de pasientene som oppgav smerter på ett eller begge oppfølgingstidspunktene også hadde signifikant lavere helserelatert livskvalitet sammenlignet med gruppa som ikke oppgav langvarige kroniske smerter. Livskvaliteten i smertegruppene var imidlertid også redusert i forkant av operasjonen.

– Dette tyder på at pasienter med høy risiko for kroniske postoperative smerter er en sårbar pasientgruppe. Psykologiske faktorer som depresjon, angst og katastrofetanker om smerter kan spille inn for hvem som får smerter etter en operasjon, sier Gjeilo.

Omtrent ni av ti pasienter svarte at de fortsatt ville ha valgt operasjon hvis de hadde visst hvordan utfallet ble på forhånd. Andelen var 85,7 % blant de som rapporterte smerter etter fem år, noe som ikke var signifikant lavere enn blant resten av pasientene.

LES OGSÅ:

Hjerteopererte skrives ut med sterke smerter

Leave a reply