Hos omtrent en tredel av alle barn som blir født med hjertefeil er ventrikkelseptumdefekt den eneste feilen. Det innebærer et lite hull i skilleveggen mellom høyre og venstre hjertekammer. Et slikt hull ble oppdaget hos 3495 ellers friske barn som ble født i Norge mellom 1994 og 2009.

Innen utgangen av 2012 hadde bare ett av barna dødd av årsaker knyttet til hjertet, og det skjedde i nyfødtperioden før spedbarnet hadde fått behandling for hjertefeilen.

Da forskerne inkluderte andre dødsårsaker, fant de at kun 12 av barna født med ventrikkelseptumdefekt som eneste hjertefeil døde i løpet av oppfølgingsperioden, sju av dem før de fylte ett år. Dermed var ikke risikoen for å dø høyere enn hos de 932 599 barna som ble født uten noen form for hjertefeil i samme periode.

Les også: Færre spedbarn dør av medfødt hjertefeil
Les også: Barn med hjertefeil dør svært sjelden plutselig

– Sykeliggjøres uten grunn

Studien baserer seg på data fra Fødselsregisteret, CVDNOR-databasen, Oslo universitetssykehus’ register over medfødte hjertefeil og Dødsårsaksregisteret. 5 % av barna med ventrikkelseptumdefekt gjennomgikk et inngrep for å lukke hullet i skilleveggen, og de fleste av disse ble operert. Det var ingen dødsfall knyttet til inngrepene.

Tidligere, mindre studier har tydet på at barn med hull i hjertet har økt risiko for å få enkelte andre problemer med hjertet, og forskerne undersøkte også dette. Det viste seg at bare noen svært få promille av de 3495 barna hadde opplevd komplikasjoner som skyldtes ventrikkelseptumdefekten før utgangen av 2009.

  • Ingen barn ble diagnostisert med obstruksjon i venstre ventrikkels utløpskanal
  • Ett barn fikk pulmonal hypertensjon, en tilstand som innebærer høyt blodtrykk i lungeårene
  • Tre barn fikk endokarditt, en betennelse som ødelegger hinnen som kler innsiden av hjertemuskelen. Alle disse hadde gjennomgått et inngrep for å lukke hullet i skilleveggen
  • 12 barn ble diagnostisert med aortainsuffsiens, som innebærer at klaffen mellom hjertet og hovedpulsåren ikke lukker seg som den skal etter at hjertet har pumpet ut blod
  • 14 barn hadde hjerterytmeforstyrrelser, hvorav ett barn som hadde fått lukket hullet operativt trengte pacemaker

På bakgrunn av funnene stiller forskerne nå spørsmål om det er nødvendig med regelmessig oppfølging av barn som får påvist små hull i hjertet. I tidsskriftartikkelen om studien påpeker de blant annet at både endokarditt og mange hjerterytmeforstyrrelser har akutte symptomer, og at jevnlige kontroller ikke har noen vesentlig betydning for om disse komplikasjonene blir avdekket.

– De fleste av barna med påvist hull i hjertet sykeliggjøres helt uten grunn, og får stempel som «hjertebarn». Men det er å gjøre dem en bjørnetjeneste, sier førsteforfatter Jarle Jortveit ved Sørlandet sykehus til forskning.no, som også har skrevet om studien.

Leave a reply