Forskere tilknyttet Fjordomics-prosjektet ved Helse Førde har studert sammensetningen av fettsyrer, kolesterol og triglyserider i blodet til 195 ti år gamle jenter og gutter. Generelt sett var det små forskjeller mellom kjønnene, men jentene hadde litt høyere nivåer av triglyserider og VLDL-kolesterolpartikler, som er forbundet med økt åreforkalkning og senere hjerte- og karsykdom. Nivåene av HDL-kolesterolpartikler, spesielt mellomstore partikler som er regnet som beskyttende mot åreforkalkning, var derimot høyere hos guttene.

Fysisk aktivitet er koblet til en sunnere fettstoffprofil i blodet, og ifølge forskerne skyldes forskjellene sannsynligvis at ti år gamle gutter i Sogn og Fjordane er mer aktive enn jenter i samme alder. Forskerne observerte at de totale kolesterolnivåene til barna tilsvarte nivåene fra en studie fra USA, men at de norske barna hadde betydelig høyere nivåer av det gode HDL-kolesterolet og lavere nivåer av det dårlige LDL-kolesterolet og triglyserider.

Forskerne viste også at nivåene av marine omega-3-fettsyrer i blodet var langt lavere hos barna sammenlignet med det de tidligere har sett hos voksne. Dette skyldes sannsynligvis at blodprøvene var tatt etter 12 timer faste og reflekterer et høyt forbruk av disse fettsyrene hos barn. Det kan også være årsaken til at de ikke fant noen sammenheng mellom omega-3-fettsyrene og fettstoffprofilen til barna i denne studien, i motsetning til i en tilsvarende studie av voksne.

Les også: Menn har langt dårligere kolesterolprofil enn gutter

Leave a reply