Torsdag 22. mars disputerer Andrea Milde Øhrn for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Personer som har hatt hjerteinfarkt uten å merke det har høyere smertetoleranse enn andre infarktpasienter.
  2. Et stumt hjerteinfarkt er ikke uavhengig koblet til økt dødelighet.
  3. Stumme infarkter rammer oftere små blodårer i hjertet enn kjente infarkter.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Personer som får hjerteinfarkt uten å merke det selv har høyere toleranse for smerte enn personer som kjenner brystsmerter når de rammes. 387 av 4 849 deltakere i studien hadde hatt hjerteinfarkt uten at de selv visste det. De som var rammet av slike stumme infarkt holdt ut lenger på en smertetest enn de som hadde et kjent hjerteinfarkt.

Diabetes, høyt blodtrykk, depresjon, angst, fysisk aktivitet og røyking kan både henge sammen med smerteterskel og risiko for stumme hjerteinfarkt, men selv at analysene var justert for disse faktorene grenset sammenhengen mellom smertetoleranse og stumt infarkt til å være statistisk signifikant. Videre kan resultatene tyde på at sammenhengen mellom økt smertetoleranse og stumme infarkt er spesielt sterk blant kvinner.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2016:

Kobler stumme hjerteinfarkt til høyere smertetoleranse

(2) Tidligere uoppdagede infarkter ser ikke i seg selv ut til å øke risikoen for å dø tidlig eller for ny hjerte- og karsykdom. Personer som har hatt et stumt infarkt har høyere risiko for tidlig død og et nytt, kjent hjerteinfarkt enn de som aldri har hatt infarkt, men denne økte risikoen kan forklares av forskjeller i tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom – og altså ikke av det stumme infarktet. Studien benytter data om mer enn 5000 deltakere fraTromsøundersøkelsen.

(3) Personer som har hatt hjerteinfarkt uten selv å merke det har oftere hatt infarkt i mindre blodårer og sjeldnere i store blodårer i hjertet, sammenlignet med de som har et kjent infarkt. Resultatene fra studien tyder dermed på at sykdomsutviklingen ved et stumt hjerteinfarkt skiller seg fra sykdomsutviklingen ved et kjent hjerteinfarkt.

Leave a reply