Ny studie øker forståelsen av kalsiumutvekslingen i hjerteceller

Kalsium er svært delaktig i sammentrekningen av hjertemuskelceller, og kan transporteres inn og ut via natrium-kalsium-utveksleren i cellemembranen. Nå har norske forskere avdekket mekanismer med betydning for reguleringen av denne utveksleren, og som dermed kan gi nyttig informasjon for å utvikle bedre behandling ved hjertesvikt.