Ved hjertesvikt har hjertet redusert sammentrekningskraft, noe som blant annet skyldes at aktiviteten til signalmolekylet cAMP inne i hjertemuskelcellene er redusert. cAMP regulerer en rekke proteiner som er viktige for hjertefunksjonen, og produseres når beta-adrenerge reseptorer på cellenes overflate blir stimulert. Denne stimuleringen er svekket i sviktende hjerter.

De to ulike typene beta-adrenerge reseptorer i hjertet er koblet til G-proteiner. Aktivering av Gs-proteiner via reseptorene stimulerer til økt produksjon av cAMP. Ved hjertesvikt er tettheten av beta-adrenerge reseptorer redusert, samtidig som koblingen mellom Gog reseptorene er svekket. I tillegg er det observert økt uttrykk for de hemmende Gi-proteinene, men den funksjonelle rollen til disse proteinene ved hjertesvikt er uklar. Nå har forskere ved Center for Heart Failure Research og K.G. Jebsen Cardiac Research Centre i Oslo studert egenskapene til Gi-proteinet nærmere.

Rotter med hjertesvikt fikk enten placebo eller PTX, et stoff som deaktiverer Gi. Det viste seg at hjertemuskelcellene som fikk PTX produserte like mye cAMP som friske hjertemuskelceller. Likevel ble kontraksjonskraften i de sviktende rottehjertene negativt påvirket av PTX, også sammenlignet med rottene som hadde hjertesvikt og ikke fikk stoffet. Dette viser at den reduserte kontraksjonskraften ved hjertesvikt ikke skyldes økt aktivitet av Gi-proteiner som hemmer de beta-adrenerge reseptorene. Faktisk tyder også resultatene fra denne studien på at den funksjonelle aktiviteten av Gi-proteinene er redusert ved hjertesvikt sammenlignet med i friske hjerter, til tross for at nivåene av proteinet er økt.

Videre viste studien at Gi kan regulere begge de to typene beta-adrenerge reseptorer, til tross for at beta-1-adrenerge reseptorer ikke kan binde seg direkte til proteinet. Dermed tyder det på at reguleringen foregår via ikke-klassiske måter. Forskerne konkluderer med at hemming av Gi ikke gjenoppretter hjertets kontraksjonskraft ved hjertesvikt, selv om slik hemming øker nivåene av cAMP i hjertemuskelcellene. Dermed er den svekkede kraften trolig et resultat av mekanismer som skjer etter syntesen av cAMP. Funnene kan ha viktig betydning for utviklingen av nye medikamenter mot hjertesvikt i framtida.

Leave a reply