Mekanismene som ligger bak atrieflimmer er fortsatt delvis ukjente, og det finnes indikasjoner på at høyre og venstre atrium (hjertets forkamre) påvirkes ulikt av slikt hjerteflimmer. Det meste av forskning er gjort med vev hentet fra høyre forkammer, men nylig gjennomførte forskere i Trondheim en studie som så på mitokondriefunksjon og uttrykket av mikromolekyler i både venstre og høyre forkammer hos pasienter med atrieflimmer. Nå har de brukt materiale fra den samme studien til å sammenligne resultatene mellom høyre og venstre forkammer, både blant hjertepasienter med atrieflimmer og normal hjerterytme.

Les også: Forskning på mikromolekyler kan gi mer effektive medisiner ved atrieflimmer

Forskerne fant ingen forskjeller mellom de to forkamrene når det gjaldt mitokondrierespirasjon. Det betyr at mitokondrienes evne til å produsere energi var lik i hjertevevet. Dette gjaldt for begge pasientgruppene. For mikroRNA var det derimot en del forskjeller, og uttrykket av fem av de undersøkte mikromolekylene var bare ulikt mellom forkamrene til pasientene med atrieflimmer. Dette er en av de aller første studiene som har sammenlignet mikroRNA i de to forkamrene, og forskerne understreker behovet for flere studier som kan etablere representative uttrykk for mikroRNA i forskjellige pasientgrupper.

Leave a reply