Det kan søkes om lønn for stipendiater og driftsmidler for 2013. Det utlyses også et postdoc/forsker-stipend.

Rådet støtter prosjekter innen:

• epidemiologi/forebygging
• klinisk forskning
• basalforskning

Postdoc/forsker-stipendet utlyses som en 3-års stilling. Kandidaten og prosjektet bør bidra til å profilere Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med hjerte- og karsykdommer. Dette arbeidet kan ha et omfang på inntil 8 timer per uke.

Midlene tildeles etter innstilling fra Nasjonalforeningen for folkehelsen Det norske råd for hjerte- og karsykdommer.

Kontakt Øivind Kristensen for mer informasjon på tlf: 23 12 00 93 eller e-post: oikr@nasjonalforeningen.no

Søknadsskjema og retningslinjer finnes på: www.nasjonalforeningen.no

Søknaden sendes innen 01.09.2012 til:
Nasjonalforeningen for folkehelsen
V/ Øivind Kristensen
Pb 7139 Majorstuen
0307 Oslo

Se også Tidsskriftet.no og nasjonalforeningen.no for ytterligere informasjon.