Stor hjerneslagstudie: Trombolyse kan forlenge livet

Blodproppoppløsende behandling med trombolyse etter akutt hjerneslag forverrer ikke overlevelsen på lang sikt, slik enkelte har fryktet.