Unge som opplever hjerneslag har økt risiko for å dø av eller få hjerte- og karsykdom, og stive blodårer er en veldokumentert risikofaktor for slik sykdom. Nå har forskere i Bergen undersøkt stivheten i blodårene til unge hjerneslagpasienter.

Les også: Hvorfor får så mange unge hjerneslag?

Forskerne inkluderte 205 pasienter mellom 15 og 60 år. Stivheten i arteriene ble undersøkt ved hjelp av pulsbølgehastighet og sammenlignet med referanseverdier fra en studie på over 4.000 friske personer. Det viste seg at 18 % av pasientene hadde høyere pulsbølgehastighet enn referanseverdiene for sin alder, noe som er sammenlignbart med tidligere funn i en generell befolkningsundersøkelse, og dermed lavere enn det forskerne hadde forventet.

Spesielt høyt blodtrykk, metabolsk syndrom og plakk i halspulsårene var assosiert med økt arteriestivhet. Over halvparten av pasientene med høye verdier for alderen hadde tre eller flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, for eksempel høyt blodtrykk, diabetes, dårlig kolesterolprofil, fedme eller røyking. Funnene i studien understreker ifølge forskerne potensialet for å forebygge hjerneslag blant unge pasienter med høy risiko.

Leave a reply