Stivheten i hovedpulsåren (aorta) er et mål på risikoen for hjerte- og karsykdom, og blir påvirket over lengre tid av risikofaktorer som blodtrykk og blodsukker. Denne stivheten undersøkes best ved å måle hvor raskt pulsbølgen brer seg nedover aorta. Nå har forskere ved Oslo universitetssykehus vist at økt aortastivhet er forbundet med økt risiko for å dø i løpet av de første årene etter en nyretransplantasjon.

Årlig får nesten 300 pasienter en ny nyre i Norge, enten fra levende eller avdød giver. Dette gir bedre leveutsikter og livskvalitet enn dialysebehandling, men dessverre ikke like bra som hos helt friske. Dialysepasienter er ofte utsatt for høyt blodtrykk og kalknedslag i pulsårene, noe som bidrar til stivere årer og økt belastning på hjertet. I noe mindre grad gjelder dette også etter transplantasjon.

I studien ble pulsbølgehastigheten undersøkt hos mer enn 1.000 nyretransplanterte pasienter to måneder etter transplantasjon. I løpet av en oppfølgingstid på median 4,2 år døde 82 pasienter, og alle økninger i pulsbølgehastigheten opp til 12 m/s var forbundet med 36 % økt dødelighet. En av fire hadde alvorlig stiv hovedpulsåre (>12 m/s), og disse pasientene hadde en dødelighet tilsvarende pasienter som var 20 år eldre. Forskerne utviklet en kalkulator for å beregne forventet 5-års overlevelse utfra aortastivhet og andre risikofaktorer. Denne er tilgjengelig som et enkelt Excel-ark i supplementet til artikkelen (se lenke under Referanser) eller ved å kontakte førsteforfatteren.

Leave a reply