LHL utlyser forskningsmidler til hjerte- karforskning

Publisert: - Postet i: Utlysninger og utdelte stipender

LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, ønsker å få en oversikt over forskningsprosjekter og forskere, som de ønsker å vurdere å gjennomføre «fundraisings»-tiltak for – i sin hjertekampanje «hjertelig hilsen 2013». Dette er en kampanje som setter fokus på at en av tre kvinner dør av hjerte- og karsykdom, og at kvinner må være oppmerksom på symptomene.

Les hele artikkelen

Støtte til hjerte- og karforskning- 2013

Publisert: - Postet i: Utlysninger og utdelte stipender

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en vesentlig bidragsyter i arbeidet for å bekjempe hjerte-og karsykdommer i Norge. I 2012 ble det bevilget 20 mill. kroner til hjerte- og karforskning. Det kan søkes om lønn for stipendiater og driftsmidler for 2013. Det utlyses også et postdoc/forsker-stipend. Søknadsfrist er 01.09.2012.

Les hele artikkelen


NASATS- tildelingene er offentliggjort

Publisert: - Postet i: Utlysninger og utdelte stipender

Forskningsrådet har administrert den første utlysningen for de tre nasjonale satsingsområdene for tverregional helseforskning (NASATS); Unikard (hjertekarforskning), NevroNor (nevrovitenskapelig forskning) og Alvorlige psykiske lidelser. I første tildeling får tre prosjekter støtte fra samarbeidsorganene i helseregionene og Forskningsrådet i fellesskap. Vi gratulerer Ulrik Wisløff ved NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk med tildelingen!

Les hele artikkelen