Frist 2. juni: Utlysning av forskningsmidler

Publisert: - Postet i: Utlysninger og utdelte stipender

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker med denne satsingen å styrke forskning innen eldre med hjertesvikt eller hjerneslag. Hjertesvikt og hjerneslag er et betydelig helseproblem hos eldre. Det er derfor et stort behov for mer kunnskap om årsaksmekanismer og behandling av disse sykdommene. Foreningen gir støtte til miljøer som har eksisterende fagkunnskap innenfor temaet og har vist gjennomføringsevne […]

Les hele artikkelen