Studien omfattet til sammen 314 pasienter som ble lagt inn på Akershus universitetssykehus i perioden juni 2009 til november 2010 med pustebesvær som hovedårsak. Vaktlegene som tok imot pasientene i akuttmottaket ble bedt om å oppgi hvor stor prosentvis sannsynlighet de mente det var for at pasienten hadde hjertesvikt som hovedårsak til pustebesværet, og treffsikkerheten ble senere målt opp mot endelig diagnose stilt av en endepunktskomite bestående av to hjertespesialister.

46 % av pasientene ble diagnostisert med hjertesvikt som årsak til pustebesvær av spesialistene, og vaktlegenes treffsikkerhet for diagnosen hjertesvikt ble målt på en ROC-kurve hvor area under the curve (AUC) 1,0 viser perfekt treffsikkerhet, mens 0,5 indikerer at det er helt tilfeldig om legene har truffet med diagnosen eller ikke. Resultatet på 0,86 viser at de angav vesentlig høyere sannsynlighet for hjertesvikt hos pasienter som faktisk hadde det enn for pasienter med pustebesvær av andre årsaker, og er sammenlignbart med resultater fra internasjonale studier som har undersøkt det samme.

52 av pasientene hadde hjertesvikt med bevart pumpefunksjon (HFpEF). Det viste seg at treffsikkerheten til legene på akuttmottaket var noe lavere (0,83) når det gjaldt å stille riktig diagnose for disse pasientene sammenlignet med pasienter uten hjertesvikt, enn for pasientene som hadde hjertesvikt med redusert venstre ventrikkel-ejeksjonsfraksjon (HFrEF) (0,88) sammenlignet med pasienter uten hjertesvikt. Dersom man utelukket de 55 pasientene uten hjertesvikt som hadde andre tegn til hjertedysfunksjon, skilte vaktlegene hjertesviktpasienter fra pasienter med pustebesvær uten nedsatt hjertefunksjon med en treffsikkerhet på 0,90.

Målinger av hjertesviktmarkøren NT-proBNP i blodet til pasientene gav en treffsikkerhet på 0,85 for å skille pasienter med hjertesvikt fra pasienter uten hjertesvikt. Det viste seg at å kombinere diagnosen fra vaktlegene med NT-proBNP-verdiene forbedret treffsikkerheten av diagnosen hjertesvikt både ved hjertesvikt med (0,92) og uten (0,84) svekket pumpefunksjon.

Leave a reply