Økt hjerterisiko når «det gode kolesterolet» synker ved oppstart på statiner

To av ti pasienter som nylig hadde begynt på kolesterolsenkende medisiner opplevde at også det såkalt gode HDL-kolesterolet ble redusert. Disse pasientene hadde økt risiko for hjerteinfarkt, ustabil angina, hjerneslag og hjerte- og karrelatert død.