Hvert år får 20 000 nordmenn en KOLS-diagnose, og mange av disse rammes senere av koronar hjertesykdom. Statiner brukes for å senke kolesterolet, og kan også ha gunstige effekter på betennelse hos hjertepasienter. Lavgradig betennelse er en fellesnevner mellom KOLS og hjerte- og karsykdom, og kan svekke blodårenes evne til å utvide seg – endotelfunksjonen – noe som er en forløper for åreforkalkning og koronarsykdom. Nå tyder en norsk studie på at stabile KOLS-pasienter uten diabetes eller hjerte- og karsykdom kan bedre denne blodårefunksjonen ved å begynne på statiner, men bare dersom de har over middels høye nivåer av betennelsesmarkører i blodet.

Forskere ved Akershus universitetssykehus i Lørenskog og Haukeland universitetssjukehus i Bergen fordelte 99 KOLS-pasienter tilfeldig til to grupper. Den ene gruppa fikk den kolesterolsenkende medisinen rosuvastatin, mens den andre gruppa fikk placebo. 94 deltakere fullførte, og etter tolv uker var nivåene av den generelle betennelsesmarkøren høysensitivt CRP i blodet redusert i statingruppa, mens nivåene av betennelsesmarkøren interleukin-6 hadde steget mindre enn i kontrollgruppa. Det var imidlertid ingen signifikant forskjell mellom de to gruppene når det gjaldt endotelfunksjonen, målt med perifer arteriell tonometri.

Unntaket var for den halvparten av KOLS-pasientene som hadde høyest CRP-nivåer før studien startet: Hos disse var blodårefunksjonen signifikant forbedret som følge av statinbehandlingen. Det var også en lignende tendens da forskerne analyserte den halvparten av pasientene som hadde høyest nivåer av interleukin-6.

Ut fra dagens retningslinjer ville ingen av pasientene fått foreskrevet statiner dersom de ikke hadde deltatt i studien. Studien er relativt liten og med kort oppfølgingstid, og det trengs større studier for å undersøke om statiner kan være gunstig for KOLS-pasienter også med tanke på senere utvikling av hjerte- og karsykdom. Likevel indikerer studien at målinger av høystensitivt CRP kan være nyttig for å skreddesy den medikamentelle behandlingen av personer med stabil KOLS.

Leave a reply