Hyperhomocysteinemi er en medisinsk tilstand der nivåene av aminosyra homocystein i blodet er unormalt høyt. Tilstanden øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og blodpropp, potensielt ved å øke betennelsestilstander som er forbundet med åreforkalkning. Den vanligste årsaken til sykdommen er mangel på vitaminene folat og B12, men behandling med folat har ikke gitt noen dokumentert effekt for å hindre kardiovaskulære hendelser hos pasienter med etablert hjerte- og karsykdom.

Tidligere forskning har vist at statiner kan virke betennelsesdempende i tillegg til å senke kolesterolet. Aktivering av kjemokiner er tett forbundet med betennelsesprosessen som gir åreforkalkning. Forskere ved Lipidklinikken og Universitetet i Oslo så nylig på sammenhengen mellom statiner og nivåene av fire forskjellige slike kjemokiner hos pasienter med hyperhomocysteinemi.

Forskerne målte nivåene av kjemokinene (CXCL5, CXCL1, MCP-1 (CCL2) og RANTES (CCL5) i blodet til 14 slike pasienter som ble behandlet med statiner, og sammenlignet resultatene med åtte pasienter som ikke brukte statiner. Det viste seg at statingruppa hadde signifikant lavere nivåer av CXCL5  faktisk like lave som den friske kontrollgruppa på 17 personer. Det var lignende tendenser for både CXCL1 og CCL5, men her var ikke forskjellen mellom de to pasientgruppene signifikant. Videre viste analysene at CXCL5- og CXCL1-nivåene hang tett sammen med nivåene av både homocystein og LDL-kolesterol. Begge disse to kjemokinene binder seg til reseptoren CXCR2, og forskerne argumenterer derfor for at stoffene kan bidra til den økte åreforkalkninga som er sett når denne reseptoren aktiveres.

Forskerne studerte også hvite blodceller som var isolert fra blodet til friske personer og dyrket i 24 timer utenfor kroppen. Da de stimulerte cellene med legemiddelet simvastatin oppdaget de at det ble frigjort mindre CXCL5, CXCL1 og CCL2 enn når cellene ikke ble stimulert med statiner.

Samlet sett tyder funnene på at det kan være en sammenheng mellom hyperhomocysteinemi og systemisk betennelse som fører til åreforkalkning, og at bruk av statiner til en viss grad kan hemme denne betennelsesprosessen.