Inflammatoriske leddsykdommer som leddgikt, Bekhterevs sykdom og psoriasisartritt er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. RORA-AS-studien ser på effekten av det kolesterolsenkende legemiddelet rosuvastatin hos pasienter som både har påvist åreforkalkning i halspulsåren og inflammatorisk leddsykdom. Tidligere har forskerne publisert en studie som viser at høyden på plakk i halspulsåren reduseres etter 18 måneder på medisinen, og nå viser en ny artikkel at også blodårefunksjonen til de samme pasientene ble signifikant forbedret i løpet av perioden.

Les også: Statiner reduserer kolesterolavleiringer i halskar ved inflammatorisk leddsykdom

Funksjonen til endotelet, det innerste laget av blodåreveggen, ble målt hos pasientene ved hjelp av flow-mediert dilatasjon (FMD), som er et mål på hvor stor kapasitet blodårene har til å utvide seg. 53 av deltakerne hadde leddgikt, 24 hadde Bekhterevs sykdom og 8 hadde psoriasisartritt. Etter 18 måneder på rosuvastatin hadde FMD i gjennomsnitt bedret seg fra 7,10 % til 8,70 %. Framgangen hang signifikant sammen med både redusert blodårestivhet og reduksjon av høyden på plakk i halspulsåren.

Tidligere studier indikerer at ett prosentpoeng reduksjon i endotelfunksjonen målt med FMD øker risikoen for hjerte- og karrelaterte hendelser med 13 %. Forbedringen på 1,6 prosentpoeng i denne studien kan dermed i aller høyeste grad være klinisk relevant. Forbedringer i endotelfunksjonen kan bidra til å reversere åreforkalkning, og sammenhengen mellom bedre blodårefunksjon og redusert plakkhøyde i denne studien er en indikasjon på nettopp det. Av etiske grunner hadde ikke studien ei kontrollgruppe som ikke brukte statiner, men forskerne understreker at det er lite sannsynlig at det er andre årsaker enn behandlingen som har ført til at blodårefunksjonen forbedret seg etter 18 måneder på rosuvastatin.

Les også: Aggressiv leddgikt kan skade hjertet
Les også: 
Stivere og mindre elastiske blodårer ved Bekhterevs sykdom
Les også: Økt hjerte- og karrisiko ved psoriasisartritt

Leave a reply