Behandling med kolesterolsenkende medisiner (statiner) kan ha enkelte bivirkninger som for noen vil oppheve den positive betydningen av at de kan leve lenger når de bruker medisinene. Det er anbefalt at legene hører på pasientenes ønsker og behov før de skriver ut statiner, men en ny spørreundersøkelse som omfatter allmennleger over hele landet kan tyde på at mange ikke tar hensyn til dette.

Legene ble introdusert for en fiktiv pasient: 55 år gamle Herr Hansen, en sprek ikke-røyker uten symptomer på hjerte- og karsykdom. Hos legen fikk imidlertid Hansen konstatert høyt blodtrykk og høye kolesterolverdier. Dette endret seg ikke etter at han hadde fulgt kostholdsråd i tre måneder, og da tilsier retningslinjene at behandling med statiner er anbefalt. Hansen uttalte imidlertid at han var fornøyd med livet som det var, og ønsket kun medisinering dersom det kunne forlenge livet hans vesentlig.

Over 80 % av alle allmennpraktikerne i Norge i 2009, altså mer enn 4000 leger, ble invitert til å svare på undersøkelsen. De ble tilfeldig fordelt på seks ulike spørreskjemaer, hvor den eneste forskjellen var Hansens syn på hva som kunne anses som en vesentlig forlengelse av livet – fra tre måneder og opp til åtte år. Ca. 1300 av legene sendte inn svar.

87 % av legene som hadde fått beskjed om at Hansen anså tre måneder lengre liv som nok til å ønske medisinering, anbefalte statinbehandling. Det samme gjaldt 83 % av legene som hadde fått beskjed om at åtte år forlenget levetid var det som måtte til. Det var ingen signifikant trend til at Hansens syn på hva som var et vesentlig forlenget liv hadde betydning for legenes avgjørelse.

Legene ble også bedt om å anslå hvor mye livslang behandling med simvastatin ville forlenge livet til Herr Hansen. Fasitsvaret er mindre enn tolv måneder, noe kun en fjerdedel av legene visste. Blant disse ville kun halvparten anbefale kolesterolsenkende behandling for Hansen, mens den tilsvarende andelen var over 80 % blant legene som trodde behandlingen var forventet å forlenge livet med mer enn ett år. Dermed viste studien at allmennlegenes egen oppfatning av medisinens effekt hadde større betydning enn pasientens ønsker. Forskerne understreker at dette ikke nødvendigvis er galt, selv om legene er anbefalt å lytte til pasientenes ønsker.

Leave a reply