Både betennelse og remodellering av ekstracellulærmatriks spiller inn ved åreforkalkning. Matriksen er viktig for å opprettholde likevekt mellom stoffer i blodåreveggen, og i normale vev er nedbrytning og nydannelse av matriksen strengt regulert. Ved åreforkalkning forstyrres imidlertid reguleringen slik at plakkdannelsen øker og blodårene blir trangere. En fibrøs kappe dannes og beskytter innholdet i plakket fra nærkontakt med blodet, og jo mindre stabil denne kappen er, jo høyere er risikoen for at plakket skal sprekke og føre til en blodpropp.

Matriksmetalloproteinaser (MMP-er) er proenzymer som kan bryte ned proteinene i ekstracellulærmatriksen. Dermed kan MMP-ene potensielt destabilisere plakket. Nivåene av MMP-9 i blodet er assosiert med iskemisk hjertesykdom, og er forhøyet hos pasienter med hjerteinfarkt og hjertekrampe. Stamcellebehandling kan ha potensial til å redusere skadene på hjertet etter et akutt hjerteinfarkt, og forskere ved Oslo universitetssykehus ønsket å undersøke hvordan behandling med stamceller fra pasientenes egen beinmarg påvirket nivåene av MMP-9.

Av totalt 100 studiedeltakere som hadde gjennomgått PCI etter akutt STEMI-hjerteinfarkt* fikk 50 stamcellebehandling. Forskerne målte nivåene av MMP-9 på flere tidspunkter fram til tre måneder etter infarktet, og høye nivåer var signifikant forbundet med større hjerteinfarkt. Det viste seg imidlertid at MMP-9-nivåene hadde økt etter 2-3 uker hos pasientene som fikk stamcellebehandling, noe som ikke var tilfelle hos resten av pasientene. Dette er ikke i tråd med hypotesen om at stamcellebehandling kan redusere MMP-9-nivåene, og forskerne spekulerer i at økningen kan skyldes inngrepet der stamceller ble hentet ut av beinmargen til pasientene.

Forskerne kunne konkludere med at denne typen stamcellebehandling rett etter at hjerteinfarkt ikke hadde noen vesentlig effekt på nivåene av matriksmetalloproteinase-9. Resultatene fra studien kan likevel bidra til større forståelse av innflytelsen til MMP-er ved akutt hjerteinfarkt.

Leave a reply