Onsdag 9. mai disputerer Ingrid Louise Augestad for sin doktorgrad ved NTNU.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Hos rotter med små lesjoner overlever en høy andel av stamceller som transplanteres inn i hjernen til rotter.
  2. Stamcellebehandlingen førte ikke til endring i funksjonsevnen til rottene.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Både nerveceller og gliaceller i hjernen dør når oksygentilførselen stopper opp, som ved et iskemisk hjerneslag. Nevrale stamceller kan utvikle seg til både nerveceller og gliaceller, men effekten av stamcellebehandling etter slag begrenses av at mange av cellene dør etter at de er transplantert inn i hjernen. Dette problemet kan potensielt overvinnes ved hjelp av å samtidig transplantere inn en spesiell type gliaceller kalt OEC, som kan sørge for at flere nevrale stamceller overlever og som også i seg selv kan beskytte skadde nerveceller.

I en av studiene fra doktorgraden transplanterte forskerne inn nevrale stamceller i hjernen til rotter som hadde blitt påført et hjerneinfarkt. Behandlingen skjedde to uker etter at den blokkerte blodåren var åpnet opp igjen, og stamcellene ble enten transplantert inn alene eller sammen med OEC-er. Hos rottene med små lesjoner i hjernevevet overlevde en relativt høy andel av begge celletypene etter transplantasjonen, mens overlevelsen var betydelig lavere hos rottene som hadde større lesjoner. Rottene gjennomførte en enkel funksjonstest flere ganger den første måneden etter behandlingen, men forskerne observerte ingen forbedring i løpet av perioden. Det er imidlertid ikke overraskende, både fordi studien inkluderte få rotter og fordi en eventuell forbedring vil være marginal og vanskelig å vurdere over et såpass kort tidsrom.

Leave a reply