Nivået av løselig ST2 i blodet (sST2) er en markør på stress i hjertet, og høye nivåer er forbundet med dårligere prognose for pasienter som har hjertesvikt. Det er fortsatt mange spørsmål knyttet til sykdomsutviklingen av hjertesvikt, og det eksisterer ingen fullgod behandling for tilstanden. De seneste årene har det blitt foreslått at betennelse kan spille en rolle for utviklingen av hjertesvikt, og nå har forskere ved Oslo universitetssykehus undersøkt om måling av ST2 kan bidra til økt forståelse av sykdommen.

Forskerne tok blodprøver av 102 pasienter som hadde hjertesvikt som følge av dilatert kardiomyopati. Denne hjertemuskelsykdommen skyldes ikke åreforkalkning og egner seg derfor til å studere utviklingen av sykdommen uten å måtte ta høyde for at effekten av åreforkalkning spiller inn på resultatet. 95 av deltakerne møtte opp til nye undersøkelser ett år etter de første testene. Deltakerne ble fulgt i median 3,5 år med tanke på overlevelse eller hjertetransplantasjon.

Resultatene viste at de sirkulerende nivåene av sST2 var assosiert med alvorlighetsgraden av hjertesvikt. Høyere nivå av sST2 var spesielt forbundet med høyere puls og høyere trykk i hjertets høyre forkammer. Pasienter med markert forhøyede nivåer hadde samtidig spesielt høy risiko for å dø eller ha behov for hjertetransplantasjon i løpet av oppfølgingsperioden.

Etter ett år med behandling hadde hjertefunksjonen til pasientene bedret seg betraktelig. Samtidig så forskerne at sST2-nivåene hadde jevnet seg ut mellom pasientene, og at sammenhengen mellom mellom sST2 og andre mål for hjertesvikt var betydelig svekket. Nivåene var imidlertid fortsatt signifikant forbundet med risikoen for hjertetransplantasjon eller død som følge av forverret hjertesvikt i løpet av oppfølgingsperioden.

Årsaken til den dilaterte kardiomyopatien viste seg å ikke være av avgjørende betydning for sST2-nivåene. Ifølge forskerne indikerer funnene at nivåene i større grad reflekterer stresset og dynamikken til blodstrømmen gjennom hjertet enn sykdomsprosesser i selve hjertet.

Leave a reply