Kan målemetoden ha betydning for blodtrykksanbefalinger?

Det pågår en diskusjon om behandlingsmål for høyt systolisk blodtrykk bør senkes fra 140 mmHg til 120 mmHg. Et viktig element i diskusjonen kan være hvilken metode man bruker for å måle blodtrykket.