Den store amerikanske SPRINT-studien viste nylig klare fordeler av å medisinere høyt systolisk blodtrykk ned til under 120 mmHg sammenlignet med dagens behandlingsmål på 140 mmHg. Risikoen for hjertedød, hjerteinfarkt og annen koronarsykdomhjerneslag og hjertesvikt var samlet sett 25 % lavere i gruppa som fikk den mest intensive behandlingen, og intervensjonen ble avsluttet ett år tidligere enn planlagt fordi resultatene var så slående. Studien ble slått stort opp i både internasjonale og norske medier, som indikerte at 100 000 flere nordmenn enn i dag kan ha bruk for blodtrykksmedisiner.

– Den studien holder ikke mål. Slik behandling vil sannsynligvis bare gi mer bivirkninger, sier blodtrykksekspert Sverre Erik Kjeldsen til Dagbladet i dag, i forbindelse med nyheten om at blodtrykket blant folk flest synker selv om BMI øker.

Hjertebloggen har tidligere beskrevet flere aspekter ved SPRINT-studien som må vurderes før man eventuelt anbefaler nye målverdier for behandling av høyt blodtrykk. Blant annet var metoden som ble brukt til å måle blodtrykket annerledes enn det som er vanlig både i den kliniske hverdagen og i tidligere studier på området. Nettopp dette er nå diskutert nærmere i en oppsummeringsartikkel publisert i Hypertension. Førsteforfatter er nettopp professor og overlege Sverre Erik Kjeldsen ved Oslo universitetssykehus.

(saken fortsetter)

LES OGSÅ:

Hvor langt ned bør høyt blodtrykk medisineres?

– I SPRINT ble blodtrykket målt med helautomatisk utstyr uten at noen andre enn pasienten var til stede på legekontoret. Blodtrykksmålingene var usedvanlig godt standardisert, men teknikken er forskjellig fra metoden som ble brukt i de tre tidligere randomiserte kliniske studiene som har undersøkt optimale blodtrykksmål, skriver forskerne i artikkelen.

Såkalt «white coat hypertension» innebærer at mange pasienter har høyere blodtrykk når det er en lege i rommet mens målingene utføres. Selv om de ubetjente målingene utvilsomt var tilsiktet og godt egnet til å unngå problemet med «white coat hypertension», understreker forskerne noen punkter som det bør tas hensyn til når man evaluerer resultatene fra SPRINT-studien.

– For det første kan ikke blodtrykksverdiene i SPRINT sammenlignes direkte med verdiene fra andre studier. For det andre vil et blodtrykksmål på under 120 mmHg tilsvare høyere verdier i de andre studiene, og det må klargjøres hvor store disse forskjellene er, skriver forskerne.

Samtidig viser de til en nylig studie som tyder på at denne forskjellen er på 16 mmHg. Det betyr i så fall at et blodtrykksmål på under 120 mmHg i SPRINT-studien vil tilsvare et blodtrykksmål på under 136 mmHg for vanlige blodtrykksmålinger med lege til stede på kontoret. Denne verdien er ikke veldig forskjellig fra målverdien som i dag anbefales for de fleste personer med høyt blodtrykk, nemlig 140 mmHg.

Leave a reply