Hvor langt ned bør høyt blodtrykk medisineres?

En stor amerikansk studie viste nylig at det er gunstig å senke høyt systolisk blodtrykk langt mer enn det som anbefales i dag. Funnene kan ha betydning for svært mange nordmenn, men nå påpeker ei ekspertgruppe med norske Sverre E. Kjeldsen i spissen flere uklare aspekter ved studien.