Et omfattende spørreskjema kalt Rose Angina ble laget i 1960 for å finne ut hvor mange i befolkninga som har angina pectoris, også kalt hjertekrampe. Studier har vist at personer uten tidligere koronarsykdom, men som oppgir symptomer på angina i dette spørreskjemaet, har økt risiko for hjerteinfarkt sammenlignet med symptomfri personer.

En kortversjon av Rose Angina ble brukt i den andre Tromsøundersøkelsen i 1979 og 1980. Her ble fire spørsmål om brystsmerter stilt, deriblant: «Får du smerte eller ubehag i brystet når du går i normalt tempo på flatmark?» og «Får du smerte eller ubehag i brystet når du går motbakker eller trapper, eller når du går i raskt tempo på flatmark?». Mer enn 16.000 deltakere mellom 20 og 54 år svarte, og 2 % av disse gav svar som tydet på angina.

Basert på svarene undersøkte forskerne om personer med angina hadde økt risiko for framtidig hjerteinfarkt eller hjerneslag. For begge kjønn viste det seg at faren for hjerteinfarkt i løpet av 29 år var omtrent dobbelt så stor i angina-gruppa, og for kvinner gjaldt dette også hjerneslag. Sammenhengen var også til stede når man justerte tallene for alder.

Studien viste imidlertid også at personene med Rose angina oftere hadde lav utdanning, røyket og var overvektige enn resten av deltakerne. I tillegg var det sammenheng mellom angina og hjerteinfarkt i familien, høyt kolesterol, høye triglyseridnivåer og høyt blodtrykk. Når man justerte tallene for flere av disse faktorene, ble den signifikant forhøyede risikoen for hjerteinfarkt blant angina-pasientene borte.

Forskerne konkluderte med at risikoen for hjerteinfarkt og hjerte- og karsykdom er høyere blant personer med Rose angina, men at etablerte risikofaktorer for hjerte- og karsykdom forklarer mye av den økte faren. I denne studien var ikke Rose angina en uavhengig risikofaktor for framtidig hjerteinfarkt, og forskerne mener derfor at Rose Angina-spørreskjemaet kan være uegnet i befolkningsundersøkelser der deltakerne er relativt unge.

UnikardSymposiet2014 - banner

Leave a reply