Allerede i mors mage kan barnas framtidige risiko for hjerte- og karsykdom påvirkes. Høye kolesterolnivåer hos mor vil for eksempel potensielt kunne gi økt risiko for tidlig åreforkalkning. Det er imidlertid ikke så enkelt å studere den direkte effekten for barnas helse av at mor har høyt kolesterol, ettersom kolesterolnivåene henger sammen med mange andre påvirkningsfaktorer, blant annet kosthold og livsstil.

Mellom 15 000 og 20 000 nordmenn har den arvelige sykdommen familiær hyperkolesterolemi (FH), som gir høye kolesterolnivåer på grunn av en genfeil. Ettersom gravide ikke skal benytte kolesterolsenkende medisiner, har kvinner med familiær hyperkolesterolemi generelt høye nivåer av LDL-kolesterol under svangerskapet. Samtidig er åreforkalkningsprosessen akselerert allerede i barndommen hos barn som har sykdommen. Hvis høyt kolesterol hos mor i svangerskapet faktisk øker risikoen for åreforkalkning hos barna, kan man spekulere i om nivåene av risikofaktorer for åreforkalkning kan være høyere hos barn med familiær hyperkolesterolemi dersom de har arvet sykdommen fra mor.

Med det som bakgrunn inkluderte forskerne 1063 norske og nederlandske barn med familiær hyperkolesterolemi i en studie som undersøkte om hvem de arver sykdommen fra spiller noen rolle for nivåene av fettstoffer og betennelse i blodet. Alle barna var under 20 år og hadde arvet høyt kolesterol fra kun én av foreldrene. Både betennelse og kolesterolnivåer er avgjørende for åreforkalkningsprosessen, og målingene av stoffene ble gjort før barna hadde begynt på kolesterolsenkende medisiner. Det viste seg at det ikke var noen forskjeller på verken totalkolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol eller betennelsesmarkøren C-reaktivt protein (CRP) ut fra om barna hadde arvet sykdommen fra mor eller far.

Forskerne konkluderer med at livslang eksponering for høye kolesterolnivåer sannsynligvis er en viktigere risikofaktor for åreforkalkning blant barn med familiær hyperkolesterolemi enn hvilken forelder de har arvet sykdommen fra. Samtidig kan det ikke utelukkes at kolesteroleksponering i svangerskapet kan påvirke programmering av gener og gi økt risiko for sykdom senere. Forfatterne understreker at de ikke målte åreforkalkning direkte i denne studien, og at framtidige studier også bør inkludere flere betennelsesmarkører og markører på svekket blodårefunksjon.

Leave a reply