Torsdag 22. mars disputerer Maren Ranhoff Hov for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. En Slagambulanse med CT førte til raskere behandling av hjerneblødning.
  2. Med CT i ambulansen kunne man utelukke at en pasient med hjerneslag burde behandles med trombolyse.
  3. Alvorlighetsgraden av et hjerneslag kan i stor grad avgjøres i Slagambulansen.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Erfarne anestesileger lærte seg å tolke CT-bilder av hjernen i løpet av et åttetimers kurs. Etter kurset var legene i stand til å avgjøre hvilke pasienter med hjerneslag som ikke burde behandles med trombolyse. Blodproppoppløsende trombolyse kan være helt avgjørende ved et hjerneinfarkt, mens denne behandlingen derimot er svært farlig ved hjerneblødning.

(2) CT i ambulansen gav flere timer raskere behandling av hjernehinneblødning. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har en spesiell Slagambulanse med CT-scanner. Mannskapet har blitt trent opp til å tolke CT-bilder, og ambulansen med tilholdssted i Østfold har rykket ut ved mistanke om hjerneslag siden 2014. Ved to tilfeller har de avdekket subaraknoidalblødning (hjernehinneblødning), en alvorlig form for slag som krever svært rask behandling. I normale tilfeller ville disse pasientene først ha blitt transportert til lokalsykehuset for å ta CT av hodet, men på grunn av CT-scanning og tolkning av bilder i ambulansen kunne begge fraktes direkte til nevrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Dermed fikk de livreddende behandling minst to timer raskere enn de ellers ville ha fått. I dag lever begge de to pasientene uten nevrologiske svekkelser.

(3) Etter bare 10 minutter i ambulansen og 39 minutter før en slagpasient kom til sykehuset, kunne legene i Slagambulansen avgjøre at en pasient ikke burde behandles med blodproppoppløsende trombolyse. I studien tolket 13 leger bilder fra 51 pasienter, og tolkningene samsvarte helt utmerket med tolkningene fra erfarne radiologer ved sykehuset.

(4) Anestesilegene i Slagambulansen kan i stor grad avgjøre alvorlighetsgraden av et hjerneslag allerede før pasienten kommer til sykehuset. I studien vurderte legene allerede i ambulansen hvor alvorlig slag en pasient hadde ut fra NIHSS-skalaen, en skala som normalt sett ikke brukes før pasientene ankommer sykehuset. Det viste seg at verdiene samsvarte godt med NIHSS-verdiene pasientene senere fikk på sykehuset. Totalt tok det mindre enn 10 minutter å gjennomføre CT-scanning av hjernen og NIHSS-vurdering i Slagambulansen. Vurdering av alvorlighetsgrad på et tidlig tidspunkt kan være avgjørende for at pasientene får riktig behandling så raskt som mulig.

Leave a reply