(Saken er oppdatert med video 7. november 2014. Les mer her: Vil lære sykepleiere om farene ved søvnmangel)

Både hvor mye man sover og søvnkvaliteten er viktig for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Lite søvn av dårlig kvalitet henger sammen med blant annet fedme, høyt blodtrykk og type 2-diabetes, og personer som sover mindre enn seks timer hver natt har økt risiko for å dø tidlig. Når man samtidig vet at skiftarbeid er forbundet med økt fare for koronarsykdom, framstår helsearbeidere som en spesielt utsatt gruppe. Over halvparten av de som jobber i helsesektoren rapporterer søvnmangel, og tidligere studier på sykepleiere har indikert at risikoen for koronarsykdom øker i takt med antall år med skiftarbeid. En del helsearbeidere rapporterer dessuten om arbeidsrelatert stress, noe som også er forbundet med risiko for hjerte- og karsykdom.

En nylig publisert studie fra NTNU i Trondheim undersøkte hvilken innflytelse arbeidsrelatert stress, søvnmangel og fysisk aktivitet over tid har på risikoen for hjerte- og karsykdom blant kvinnelige helsearbeidere. Ved to anledninger med ca. to års mellomrom samlet forskerne inn spørreskjemadata fra 99 personer som jobbet på et stort sykehus i Boston i USA, og ved den siste anledningen ble det også tatt blodprøver og målt høyde, vekt og blodtrykk. Ved hjelp av en modell som har vist seg å være mer enn 90 % treffsikker i tidligere studier, brukte forskerne disse målte verdiene til å beregne risikoen for å få hjerte- og karsykdom i løpet av de nærmeste ti årene.

Ved starten av studien oppgav 63 % av deltakerne søvnmangel i løpet av de siste fire ukene, mens 41 % ikke oppfylte minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet hver uke (150 minutter ved moderat intensitet eller 100 minutter med høyere intensitet). Forskerne så også en sammenheng mellom lite søvn og lite fysisk aktivitet, selv om denne ikke var statistisk signifikant. To år senere viste det seg at helsearbeiderne som oppgav problemer med søvnen og/eller utilstrekkelig fysisk aktivitet scoret signifikant høyere på risikovurderingen for hjerte- og karsykdom enn resten av deltakerne, også etter at forskerne justerte analysene for variabler som potensielt kunne ha påvirket resultatene. De 14 % av deltakerne som rapporterte at de slet med arbeidsrelatert stress hadde derimot ingen signifikant økt risikoscore sammenlignet med de øvrige. Heller ikke skiftarbeid økte risikoen signifikant etter at forskerne hadde kontrollert for konfunderende variabler.

Studien kan ikke si noe om det er søvnmangelen som øker risikoen for hjertesykdom eller om det er omvendt, men ifølge forskerne understreker studien at søvn kan være den viktigste variabelen for god kardiovaskulær helse ved siden av mosjon og kosthold.

Etter at denne saken ble publisert har studien blitt omtalt av NRK, sykepleien.no og Sprek-redaksjonen (Bergens Tidende, Aftenposten, Sunnmørsposten m.fl.):

Leave a reply