Pasienter som opplever koronarsykdom kan få psykiske problemer som depresjon i etterkant av sykdommen. Dette kan igjen medføre økt risiko for ny hjertesykdom. Derfor er det viktig at rehabilitering etter hjerteinfarkt og angina også tar hensyn til faktorer som kan spille inn på den psykiske helsen til pasientene.

Les også: Deprimerte har økt risiko for hjertesvikt

Mellom 2000 og 2002 svarte 266 hjertepasienter som gjennomgikk opptrening ved Krokeide rehabiliteringssenter utenfor Bergen på et spørreskjema som målte følelsesmessig stress. Seks måneder og to år senere svarte henholdsvis 183 og 176 av pasientene på de samme spørsmålene igjen. Forskerne undersøkte også mestringsstrategier og hvilke forventninger pasientene hadde til egen helse, samt hvor mye støtte de fikk fra andre. I tillegg oppgav pasientene husholdningens årsinntekt.

Resultatene viste at pasientenes mestringsstrategi var av avgjørende betydning for videre prognose. Oppgaveorienterte pasienter opplevde færre emosjonelle plager både etter seks måneder og to år, mens forskerne så det motsatte hos pasientene som i større grad trakk seg tilbake og hadde en unnvikende mestringsstrategi. De som hadde negative forventninger til egen helse kom også dårlig ut, og støtte fra nærmeste omgangskrets viste seg å være viktig for å redusere emosjonelt stress. Også lav inntekt var forbundet med slike følelsesmessige plager, uavhengig av andre andre faktorer.

Funnene støtter tidligere studier, og understreker ifølge forskerne betydningen av at leger tar hensyn til emosjonell status i rehabilitering av hjertepasienter. Kognitiv behandling med fokus på oppgaveorientert mestring kan derfor utgjøre en viktig del av behandlingsopplegget for denne gruppen pasienter.

 

Leave a reply