Forskningsrådet – Fri prosjektstøtte for klinisk medisin og folkehelse

Publisert: - Postet i: Søknader

FRIST: Løpende Mål for programmet: Fri prosjektstøtte er en nasjonal konkurransearena for midler til grunnleggende forskningsprosjekter, der vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning. Gjennom å finansiere forskningsprosjekter av høy vitenskapelig kvalitet skal den frie prosjektstøtten bidra til faglig fornyelse og ny vitenskapelig erkjennelse innenfor alle fagområder. Dette er en åpen, nasjonal konkurranse om […]

Les hele artikkelen