Kompetanseutviklingsstipend for 2014 fra UNIKARD – søknadsfrist 1. februar

Diabetesforbundets forskningsfond – søknadsfrist 1. februar 2014

Nå er det tid for å skrive søknad om prosjektmidler fra ExtraStiftelsen via LHL

Extrastiftelsen utlyser midler i april 2014 – søknadsfrist 15. juni 2014

Nasjonalforeningen for folkehelsen utlyser midler til hjerte- og karforskning 2015 – søknadsfrist 1.september 2014

Utlysninger fra Forskningsrådet

Practical Guide to EU funding opportunities

Regionale forskningsfond

Utlysning av forskningsmidler fra Helse Nord

Utlysning av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge-NTNU

Utlysning av forskningsmidler fra Helse Sør-Øst i samarbeid med Universitetet i Oslo

Utlysning av forskningsmidler fra Helse Vest